Defekti në n/stacionin e Kombinatit, kufizim energjie në disa fshatra

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike njofton për një avari që ka ndodhur në fidrin Nr.11 që del nga N/Stacioni Teci Kombinat.

Për pasojë do të ketë kufizim të energjisë në disa zona të Tiranës: Bizneset në rrugën Teci Kombinat- Prrush ; fshatrat :Prush, Lajm,Damjan, Vaqarr (pjesërisht)

Brigada e avarive është në terren dhe po punon për eleminimin e saj.