Remontet e OST, kufizim energjie në disa komuna në Bulqizë e Dibër

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë elektrike, pas kërkesës së OST për punimet në lidhjen e HEC Tërnovë ne shtyllën Nr.73 të linjës L110-25,26 Bulqizë-Peshkopi, që kanë të bëjnë me vendosjen e fibrës optike, do të stakojë energjinë nga ora 12:00 deri 14:00.

Gjithashtu si masë sigurimi teknike, do të stakohet energjia në fidrin Nr.12 ( Bulqizë – Zerqan) që del nga n/st Bulqize110.

Për pasojë do të stakohet energjia në n/Stacionet ;Shupenzë;Vojnikë;Peshkopi;Fushë Alie.

Gjatë këtij intervali kohor do të ketë mungesë energjie në zonat e rrethi Bulqizë / Komuna ‘’Shupenzë’’ ; Komuna ‘’ Gjoricë’’ ; Komuna ‘’Ostren ‘’ ; Komuna ‘’ Trebisht’’ dhe   Heci ‘’Trebisht’’

Si dhe rrethi Dibër / Bashkia Peshkopi; Komuna ‘’Maqellarë’’ ; Komuna’’Melan ‘’ ; Komuna ‘’Tomin’’ ; Komuna ‘’Kastriot’’ ; Komuna ‘’ Muhur’’ ; Komuna ‘’Luzni ‘’ ; Komuna ‘’ Sllovë’’; Komuna ‘’Fush Alie’’; Komuna ‘’Zall Dardhë’’ ; Komuna ‘’ Reç’’ ; Komuna ‘’Lurë’’ ; Komuna ‘’Kala e Dodës’’; fshatrat e Kukësit (Arez ; Kalis; Bushtric )

Hecet Lokale . Heci ‘’ Selishtë’’ ; Heci ‘’Aras’’; Heci ‘’Muhur’’

Stakim dhe tokëzim të Fidrit Nr.12 (për masë sigurie) që del nga N/Stacioni Bulqizë me datën 22.01.2015 nga ora 12:00 deri në orën 14:00 .

Për këtë arsye, do të ketë mungesë të energjisë në rrethin Bulqizë / Komuna ‘’Fushë Bulqizë ‘’ ; Komuna ‘’ Zerqan’’ .