Dëmtime në n/stacionin Shkodra 2, kufizim energjie në disa komuna

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë njofton se do të kryejë punime  për eliminimin e dëmtimit të   përcjellësit në linjën L 30-50 Shkodra2 – Velipojë në ‘’Degëzimin Trush2 ‘’ në kampatën 2-3.

Për pasojë do të ketë stakim të  energjisë në në linjën L 30-50 Shkodra2 – Velipojë e cila furnizon me energji zonat e qarkut Shkodër: Komuna Oblike’’ ; Komuna ‘’Bërdicë’’; Komuna ’Dajç’’  Komuna Velipojë ; Zona Velipojë ; Hidrovoret ‘’Ças’’ ; ‘’Vilu’’