Shërbimet që ofrohen në qendrat e Kujdesit Ndaj Klientit si dhe dokumentacionin e caktuar që nevojitet për kërkesat apo ankesat e Klientit

Si më poshtë gjeni të listuara të gjitha shërbimet që ofrohen në Qendrat e Kujdesit ndaj Klientit, si dhe dokumentacionin e caktuar që nevojitet për kërkesat apo ankesat e klientëve.

Këto qendra janë pikat kryesore të kontaktit që klientët kanë me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a dhe kanë për qëllim të ofrojnë zgjidhje të problemeve dhe kërkesave të tyre.

Klikoni këtu për të shkarkuar listën e plotë të dokumentacionit