Investim për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes, 30 korrik kufizime energjie në disa zona në Shkodër

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes, në datën 30 korrik do të kryhen punime në disa fidera. Për pasojë, do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër. Më poshtë oraret e stakimit dhe zonat që preken nga ky remont

10:00-13:00

Buzë Uji/Koplik

10:00   deri   12:00

 Trush/Shkodër

 09:00-12:00

Luf/Pukë

 08:00-11:00

Mjedë, Shelqet, Pistull, Paçram,Stajkë/Shkodër

 10:00- 13:00

Kiras, Lopçej, Dobraç, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Boriç/Shkodër