Investimi i OSHEE në NST Farkë, 16 Janar kufizim energjie në disa zona në Tiranë

Njoftim për abonentët #Tiranë

Stakim, data 16 Janar

Për shkak të investimit për fuqizimin e NST Farkë, ku do të vendoset transformatori i ri me fuqi 110/20kV 40/50MVA, në datën 16 Janar gjatë intervalit kohor 00:00-07:00 do të ketë kufizim të energjisë në këto zona në Tiranë

Pjesërisht Lundër, Vilat, Farkë