Remont në linjën 110kV L110-16/2 Hec Rrapun – Librazhd, 16 janar kufizime energjie në disa zona

Njoftim i OST për abonentët Librazhd
Stakim, data 16 Janar

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në linjën 110kV L110-16/2 Hec Rrapun – Librazhd, në datën 16 janar do të stakohet energjia gjatë intervalit kohor 05:00-06:00 në këto zona në Librazhd

Ballgjin, Dranovicë, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht,
Dragostunjë, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurëkuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushë Bushë, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër,
Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh, Komuna Proptisht Pogradec, Komuna Stravaj fshatrat Dritaj Rastan, Prrenjas, Fshat qendër, Shqiponjë, Stranik,
Stravaj, Vishok, Skroskë, Peshtan, Pishkash, Selishte,Varove, Luqinjë, Qukës, Rrajcë, Bardhaj, Kotodesh, Rrajcë Fushë, Kovanik, Skënderbej, Sutaj, Urakë, Pocivallë, Katjel