OST punime në linjën 110kv Rrashbull – Spitalle, pa energji disa zona

10 mars, ora 08:00-16:00
Pa energji: zona e Shënavlashit, Vrrin, zona e Kenetes Durres; Impjanti i Ujrave të zeza, Subjekte private Depozitat e ”RIRAS” ne Porto Romano, ANOIL, Eropetrol,
Intergaz, Subjekte private ”Serat”, ADC, Universiteti Godina e Re; Ferri Trans Subjekt Betoni, Qyteti Durres/ Lagja Nr.15 Zona Spitalle, Policia-drejtim Shkozetit (krahu I majt I rruges kryesore), Qyteti Durres/ Lagja Nr.18 Zona Spitalit-Martaniteti-drejtim Shkozetit
(krahu i djathte i rruges kryesore); Degëzimi Currilat-Fabrika e Tulllave; Degëzimi Pallatet Parafabrikat-Kisha-Tregu Industrial.