Punimet e OST në Linjën L30-56/2 Elbasan220kv-Metalurgji 1, pa energji disa zona

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë punime në traktin 35 kv të linjës L30-56/2 Elbasan220kv-Metalurgji 1, në datën 9 mars, nga ora 09:00 deri në orën 12:00, do të ketë kufizime energjie në këto zona: komuna Gracen , fshatrat Shijon, Dopaj, Mamel, Shtemaj, komuna Bradashesh, Delishte, Biznese, Zona e Kombinatit Metalurgjik (Biznese).