PLANI I MASAVE PËR GADISHMERINË GJATË DITËVE TË VITIT TË RI

Shoqëria Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) do të jetë në gatishmëri gjatë ditës së festës të fundvitit dhe ditëve të para të Vitit të Ri 2015, për të siguruar mbulimin me energji elektrike në të gjithë vendin.
Kompania ka vendosur në gadishmëri rreth 3 mijë punonjës, të cilët do të kordinohen mes tyre sipas një skenari masash për të gjitha linjat dhe nënstacionet, 24 orë në 24.
Gjithashtu, shoqëria i bën thirrje konsumatorëve, sipas mundësive, të shmangin oraret e ngarkesës së përdorimit të energjisë, për të minimizuar kështu probabilitetin e ndodhjes së avarive.