Dokumentat qe nevojitet per kerkesat apo ankesat e Klientit

Sherbimet qe ofrohen ne qendrat e Kujdesit Ndaj Klientit si dhe dokumentacionin e caktuar qe nevojitet per kerkesat apo ankesat e Klientit

Si me poshte gjeni te listuara te gjitha shërbimet që ofrohen në Qendrat e Kujdesit ndaj Klientit, si dhe dokumentacionin e caktuar që nevojitet për kërkesat apo ankesat e klientëve.

Keto qendra jane pikat kryesore te kontaktit qe klientet kane me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a dhe kane per qellim te ofrojne zgjidhje te problemeve dhe kerkesave te tyre.

  1. Ankesa per faturimin
  2. Sherbime mbi marredheniet kontraktuale
  3. Sherbime te tjera
  4. Aplikime per lidhje te reja, spostime, shtese fuqie etj.
  5. Ndryshim i perdoruesit te prones
  6. Ankesa ne lidhje me kreditimin
  7. Ankesa mbi cilesine e sherbimit