Punime në kabinën “Selita 4, 5 Shkurt kufizime energjie në rrugën “Medar Shtylla”

Për shkak të punimeve në kabinën “Selita 4” sot në datën 5 Shkurt, deri në orën 14:00 do të ketë stakim të energjisë elektrike në rrugën “Medar Shtylla” pjesërisht.
Investimi konsiston në instalimin e 5 fiderave të rinj që furnizohen nga nënstacioni Selitë, dhe kjo do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e furnizimit me energji për këtë zonë