Punime në linjën 110/kV të OST Pogradec–Guri i Kuq, 25 prill kufizime energjie në disa zona

Për shkak të një avarie në linjën 110/kV të OST Pogradec–Guri i Kuq, gjatë intervalit kohor 17:00-17:30 do të stakohet energjia në këto zona në Pogradec:

Komuna Hudenisht, Memelisht, Guri Kuq, Trebinje, Bashkia Pogradec: Lagjet 3, 4, 5, Gorica, Kalaja, Ish Komuna Velçan, Bishnice,Pleshisht, Potgozhan, Fabrika Perpunimi Gizez, Plazhi, Komuna Buçimas, Çerrave, Fshatrat: Gesht, Verdove, Remen