Remont i OST në çelësin 110kV të linjës L110-18 Korçë– Pogradec, 25 prill kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të OST në çelësin 110kV të linjës L110-18 Korçë– Pogradec,në daten 25 prill për 5 minuta gjatë intervalit kohor 14:05-14:010 do të stakohet energjia në këto zona në Pogradec:

Hudenisht, Memelisht, Guri Kuq, Trebinjë, Bashkia Pogradec: Lagjet 3, 4, 5, Gorica, Kalaja, Ish Komuna Velçan, Bishnice, Pleshisht, Potgozhan, Komuna Buçimas, Çerrave, Fshatrat: Gesht, Verdove, Remenj, Lini, 1 Maji