Punime në nst Kucovë, në datën 11 dhe 14 qershor kufizime energjie në disa zona

Remonti që do të kryhet në nst Kucovë, në datat 11 dhe 14 qershor, do të sjellë për pasojë kufizime energjie në disa zona.
Punimet do të kryhen gjatë intervalit kohor 10:00-14:00.
11 qershor, pa energji do të jenë këto zona: Ujësjellësi Berat-Kuçovë,
Policia, Lagjet: Llukan Prifti, 1 Maji, Teknikumi, Blloku.
14 qershor, pa energji: Ish komunat Kozarë, Lagjet Ferma Partizani, Avaleas, Fier-Mimar, Bozok, Salc Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, Nafta, Lagjet: Polovin, Drize, Kaldaja, Komuna Perondi, Fshatrat Gegë, Frashër, Dikater.