Punime në nstacionin Delvinë, pa energji disa zona

ji disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të punimeve të planifikuara në nstacionin Delvinë, sot në datën 13 mars do të ketë kufizime të energjië nga ora 09:00-15:00 në këto zona:
Bashkina Delvinë, Bajkaj, Vane, Palavli, Vergo, FushVeri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas, Ballmatat, Rusan, Stjar, Mavropull, Shijan, Karabaxh.

15 mars ora 09:00-15:00
Pa energji: Bashkina Delvinë, Bajkaj, Vane, Palavli, Vergo, FushVeri, Kakodhiq, Delvine Lefterhor, Kakodhiq, Varfaj.
16 mars, ora 09:00-15:00
Pa energji: Bashkia Delvinë, Bajkaj, Vane, Palavli, Vergo, FushVeri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat,Isak, Kalas, Ballmatat, Rusan, Stjar, Mavropull, Shijan, Karabaxh.
Delvinë Lefterhor, Kakodhiq, Varfaj