Punime në n/stacionin e Fushë-Kuqes, OSHEE: Më 29 janar kufizime energjie

Operatori i shpërndarjes së energjisë njofton se do të kryejë punimet në n/stacionin Fushë Kuqe, në datën 29 janar nga ora 10 deri në orën 14.

Për pasojë nuk do të ketë energji në rrethin Kurbin / Komuna”Gurëz”, Komuna”Gore”,

Subjekti privat” Pllaka- Betoni” ; Hidrovori ”Droje”, Hidrovori”Shllinx” ;

Mungesë të energjisë do të ketë dhe në zonat e rrethit Lezhë, Komuna” Shënkoll-Tale” , Burgu Shënkoll, Hidrovori Kabllorë,Hidrovori Ajror, Ujësjellësi.