Punime në stacionin e Gjirokastrës, orari dhe zonat që mbeten pa drita

Për shkak të disa punimeve që do të kryejë Drejtoria e Tensionit të Lartë, pjesa Jugperëndim, në N/stacionin Gjirokastra1, OSHEE është e detyruar të stakojë energjinë elektrike si masë sigurie.
Kështu, zonat që preken nga mungesa e energjisë, më datë 26 gusht, ora 11:00 – 12:00, janë si më poshtë:
Rajoni Gjirokastër/ Lagja “18 Shtatori”, Granica, Kodra e Shtufit, Palorto, Varosh, Pazar, Grehot, Topullaraj, Valare, Lunxhëri, Andon Poci, Zona industriale, Lagja “Kordhoce”, fshati Lazarat, lagja Cfake, Puntore, Zinxhire, Dunavat, Manalat, Viroi, ish-komuna Cepo, Picar, Odrie, Lagjia “11 Janari”, Kala, Lagja “Pllakë”, Dunavati, Kërculle, Arshilengo, ish-komuna Antigone, Bulo, Libohovë, Sektori Nepravishtë, Drino, Labovë, Suhe, ish-Komunat Zagorie dhe Poliçan, zona Reza e Zezë, Derviçan, fshati Grapsh, ish-komunat Dropulli i Poshtëm dhe Dropulli i Sipërm.

Nga mungesa e dritave preken edhe konsumatorët private (jo-familjarë): subjektet private 35/0,4 kv: si Amita, Pallas, Dervican, Fresh, Glina, Teknotrof, Epipllo Dekor, Morpak, Elka, Gjirofarma dhe Kakavija.