Remont fidrash në Jugperëndim, zonat që preken

Drejtoria e Tensionit të Lartë (TL), pranë OSHEE do të kryejë remont të disa fidrave dhe aseteve të kompanisë në disa zona të vendit (jugperëndim), në datat 25 dhe 26 gusht, në orare të ndryshme.
Zonat që preken nga stakimi i energjisë për shkak të punimeve për mirëmbajtje dhe oraret, janë si më poshtë:
25 gusht
• 14.00 – 15:00 / Rrethi Fier / Lagjet: 1 Maj, 11 Janari, Apolonia, Sheqi i Vogël, Kryengritje e Fierit, Sheqi i Madh, liri dhe ish-komuna Qendër (Zhupan, Drize)

26 gusht
• 09:00 – 12:00 / Rrethi Gjirokastër: Grehot, Topullaraj, Valare, Lunxheri, Andon dhe Poci
• 08:00 – 09:30 / Rrethi Tepelenë: ujësjellësi Bambull, Dukaj, Turan, Salari, Nivicë, Gusmar, Rexhin dhe Progonat
• 09:30 – 10:30 / Rrethi Tepelenë / ish – komunat Buz dhe Luftinjë,
• Antenat e Gllaves TVSH
• 10:30 – 11:30 / Rrethi Tepelenë / fshatrat Cerrilë, Belike, Bylysh, Kashisht, Vagalat, Maricaj, Arzë e Vogël, Arzë e Madhe dhe Shales