Punime për rikonstruksionin e rrjetit në NST Pogradec, 7 dhe 9 prill kufizime energjie në disa zona

Në kuadër të investimit që po kryhet për ndërtimin e rrjetit të ri elektrik shpërndarës 20kV në NST Pogradec, ku është parashikuar ndërtimi i kabinave të reja dhe linjës së tensionit të mesëm TU me kabëll me vetëmbajtje ABC, në datat 7 dhe 9 prill gjatë intervalit kohor 07:00-17:00 do të mbeten pa energji këto zona në Pogradec:

Pjesërisht lagjia nr.3,zona ish-Markata (pjesërisht qendër)