Punime të planifikuara në n/stacionin Tec Kombinat, kufizime energjie në Tiranë

OSHEE njofton se në datën 28-30 qershor janë planifikuar punime në n.stacionin Tec kombinat nga ora 09:00-13:00.

Në datat 28-29 qershor pa energji do të mbesin fshatrat: Kasallë, Vishaj, Damjan, Prush.

Në datën 30 qershor, ora 09:00-13:00, do të ketë kufizime të energjisë në Kombinat, Rruga e Qelqit,

Parafabrikatet, Fabrika e Duhanit, Vaqarr, Sharrë, Shkolla e Edukimit.