Punime të planifikuara të OSHEE në datat 19-22 shtator, ja zonat ku do të ketë kufizim të energjisë

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se në datat 19-22 shtator do të kryejë punime të planifikuara në rajonin jugperëndimor.

19 shtator, punime në nstacionin Hysgjokaj
ora 08:00-16:00

Pa energji këto zona në Lushnjë; Komuna Karbunarë e Vogël, Zgjanë, Skilaj, Kupas, Murriz, Komuna Ballagat, Ballagat, Xibrake, Manasufaj, Matjan, Gjuzaj, Gjyshaj, Hysgjokaj, Kurtinë, Canakaj
19 shtator, punime në nstacionin Amonicë
ora 08:00-16:00

Pa energji këto zona në Vlorë; Amonicë, Rama, Plocë,
Kasaj, Vajzë, Pete, Hyso Verdhë, Mallkegje, Blushë, Lezhanë

19 shtator, punime në nstacionin Grapsh
ora 06:00-07:00

Pa energji këto zona në Gjirokastër; Sektori Nepravishtë, Drino, Labovë, Suhë, Komunat Zagorie dhe Polican, zona Reza e Zezë, Derviçan, Fshati Grapsh,
Komuna Dropulli i Poshtëm, Komuna Dropulli i Sipërm.
konsumatorët privatë : subjektet private 35/0,4 kV Glina, Epipllo Dekor, Morpak, Elka, Gjirofarma, Kakavija, Fresh, Amita, Pallas, Dervican, Teknotrof, Ëoodpacker.

20 shtator, punime në nstacionin Cakran
ora 08:00-16:00

Pa energji ish komuna Cakran në Fier
20 shtator, punime në linjën 35kv L30-29 Selenicë-Kocul
ora 08:00-16:00

Pa energji këto zona në Vlorë: Kocul, Veshdanisht, Peckatre, Treblovë, Gërnec, Vllahine, Kropishtë, Shametaj, Fengjë, Peshkopi, Penkovë, Amonicë, Rama, Ploce, Kasaj, Vajze, Petë, Hyso Verdhë, Mallkegjë, Blushë, Lezhanë, Karbunarë, Gorisht, Musta Rexhepaj, Aderaj, Dushkarakë, Gjonaj, Golimbase, Sevastër.
20 shtator, punime në nstacionin Livadhja
ora 08:00-12:00

Pa energji këto zona në Sarandë: Dobër, Mancet, Shalës, Dishat, Vervë, Çiflik, Vagalat, Shkallë, Konispol,
Kodër, Dermish, Rahullë, Aliko, Çaush, Trembul, Neohor, Jermë, Fitore, Memoraq.
21 shtator, punime në linjën 35kV L30-31/2 Uji i Ftohtë–Radhimë-Orikum
ora 08:00-16:00

Pa energji: Radhimë, Tragjas, Dukat, Fshat Dukat, Llogara, Jonufër, Orikum, Baza Ushtarake Pashaliman.
Datë 21 shtator, punime në n/stacionin “Vlora 1”,
ora 09:00-16:00

Pa energji këto lagje në qytetin e Vlorës: Lagjia “Kushtrimi”, lagjia “Lirime”, lagjia “15 Tetori”, “Partizani”, Spitali Rajonal, Policia e Shtetit.

22 shtator, punime në nstacionin Fieri 1
ora 08:00-16:00

Pa energji: Lagjet 1 Maji, 11 Janari, Apolonia, Sheqi i Vogël,
liri, Kryengritje e Fierit, Sheqi i Madh, Komuna Qendër ( Zhupan, Drizë).
22 shtator, punime në nstacionin “Vlora 1”
ora 08:00-16:00

Pa energji këto lagje në qytetin e Vlorës: lagjia “24 Maji”, “28 Nëntori”, “Hajro Cakërri”,
Ambulanca qendrore , kinoteatër , Prefekturë , Gjykata Rrethit gjyqësor, Qendra studentore, Prokuroria, Lagjia “Kushtrimi”, “Lirime”, “15 Tetori”, “Partizani”, Spitali Rajonal, Policia e Shtetit, Hidrovori i Madh.