Punimet e OST në riparimin e trosit në Kampatat 17 – 19, pa energji disa zona në Elbasan

Për shkak të punimeve që do të kryhen nga OST për riparimin e trosit në kampatën 17-19 të linjës 110 Kv L110-4/4 Elbasan 220 Kv-FerroKrom (GSA), në datën 17 maj, gjatë intervalit kohor 08:00-18:00. OSHEE njofton se do të stakojë energjinë në nst Elbasan 4 (Tulla).
Pa energji do të mbeten këto zona në Elbasan: Komuna Bradashesh,
fshatrat Pajengë, Gracen, Petresh, Jetesh, Tërbac, Shemhill, Bradashesh, Balldren.