Punimet e planifikuara, kufizime energjie në disa zona në Shkodër në datat 13-15 shtator

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të punimeve të planifikuara në linjën 35kV L30-58 Fush Arrez – Tuc,
nesër,në datën 13 shtator, do të ketë kufizime të energjisë elektrike në këto zona nga ora 10:00-14:00
Fshatrat Lumbardh, Tuç, Moll Kuqe, Kimez, Qaf Bari, Munell, Lumbardhe.
Punime në linjën L30-55/2 35kv Koplik 220kv (Bogiq) – Shkodra 3
Pa energji gjatë intervalit kohor 10:00-12:00 lagjet: Kiras, Lopçej, Shtoi Ri, Shtoi i Vjetër, Borici i Madh, Borici i Vogël, Ndërmarrja e Pularisë “Elvis”, Gril, Gruemirë, Rrash-Kullaj, Vorfe, Linaj, Lepurosh, Kokpapaj.

Punime në nstacionin Vrakë, ora 10:00-14:00

Pa energji fshatrat Boric, Gril, Omaraj, Gruemire, Linaj,Vorfe, Kullaj, Rrash.

Punime në linjën 35kv L30-43 Peshkopi-Fush Aliaj,
Pa energji nga ora 10:00-14:00 këto zona në Dibër:
Arras, Fushë Çidhe, Lazrej, Mustafë,Kom.Arras; Fushë Aliaj, Rrethas, Sina e Poshtme dhe e Sipërme, Kom. Fushë Çidhen, Bllicë, Kullas, Radomir, Sllovë, Shumbat (Zona Peshkopi;
Sllovë, Kalisi , Bushtrica, Caja (Z. Kukësit), Zalldardhë, Reç, Lure, Ndërshen (Z. Peshkopi);dhe Tejmollë, Verri, Arren, Lajthizë (Z. Kukesit).

Punime në datën 14 shtator në nstacionin Bajram Curri, ora 12:00-16:00
Pa energji fshatrat: Llugaj, Luzhë, Pac, Vladë, Visok, Berishë,Markaj, Dojan, Bujan, Dunishë, Lëkurtaj, Vatoc, Cërrnicë, Rrëzëmali, Babinë, Kërrnajë, Qendër Tropojë, Papaj, Sopot, Kojël, Memiaj, Viçidol, Maskollatë, Qendër Valbone, Rranxa.

Kufizime të energjisë në orarin 10:00-12:00
Bashkia B.Curri: Lagjet: Dardania, Sharr,
Partizan 1, 2, 3; Spitali, Frigoriferi, Gjongecaj, Nimaj, Ish fabrika miellit, Rruga Fierzë.

Kufizime energjie në zonën e Bulqizës nga ora 10:00-12:00
Pa energji këto zona: Zall Strikçan, Zalle Sopot, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomericë, Okshtun, Trebisht, Gollobordë, Gjoric, pjesërisht Zerqan, Ostreni i Madh, Fshati: Gjoricë Ish.Kom.Gjoricë,
Fshatrat: Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Zogaj, Ujësjellësi Ish. Komuna Shupenzë.

Punime në nstacionin Shupenzë, datë 14 shtator ora 10:00-14:00
Pa energji: Zall Strikçan, Zalle Sopot, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomericë, Okshtun, Trebisht, Gollobordë, Gjoric, pjesërisht Zerqan, Ostreni i Madh, Fshati: Gjoricë Ish.Kom.Gjoricë,
Fshatrat: Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Zogaj, Ujësjellësi Ish. Komuna Shupenzë.

Punime në nstacionin Kacinar, datë 14 shtator ora 10:00-14:00
Pa energji gjatë kësaj kohe: Shtuf, Kaçinar, Arrëz, Kuzhnen, Ungrej, Fregen, Kalur, Kalivac, Kashnjet, Gjobardhaj, Simon, Karricaj, Shperdhaze.
Lagjet Qendër, SMT, dhe Ujësjellësi.

Punime në nstacionin Tuc, datë 15 shtator, ora 10:00-14:00
Pa energji këto zona në Shkodër: fshatrat Lumbardh, Tuç, Moll Kuqe, Kimëz, Qaf Bari, Munell, Lumbardhë.

Punime në linjën 35kV L30-57 Vau i Dejës – Koman, datë 15 shtator ora 10:00-12:00
Pa energji këto zona në Shkodër: Koman, Karmë, Gegaj, Haxhiaj, Pecaj, Palaj, Vukjakaj, Vukaj, Barcollë, Qerret, Vilë, Telume, Kishë Arre.

Punime në nstacionin Kacinar, datë 15 shtator ora 10:00-14:00

Zonat pa energji në Burrel: Shtuf, Kaçinar, Arrez, Kuzhnen, Ungrej, Fregen, Kalur, Kalivac, Kashnjet, Gjobardhaj, Simon, Karricaj, Shpërdhazë.
Lagjet Qendër, SMT, dhe Ujësjellësi.