Remont

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 25 nëntor gjatë intervalit kohor 10:00 – 13:00 do të kryhen punime në një nga fiderat e NST TEC. Pa energji do të mbeten këto zona në Tiranë:

Zona e Landfillit Sharrëe dhe Bulticë