Remont i OST në linjën 110 110kV Peshkopi – Hec-i Lapaj, 15-16 Nëntor kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të OST, (Operatori i Sistemit të Transmetimit), në datat 15-16 Nëntor do të stakohen nga OSHEE disa fidera të nstacionit Fushë-Aliaj.
Punimet do të kryhen gjatë intervalit kohor 08:00-16:30 e për pasojë do të mbeten pa energji: Arras, Fushë Çidhen, Lazrej,
Mustafë, Fushë Aliaj, Rrethas, Sina e Poshtme dhe e Sipërme,
Bllicë, Kullas, Radomir, Sllovë, Shumbat (Zona Peshkopi;
Kalis, Bushtrica, Caja (Z. Kukesit), Zalldardhë, Reç, Lurë, Ndërshen (Z. Peshkopi); Tejmollë, Vërri, Arrën, Lajthize (Z. Kukësit).