Remont i OST në linjën 110 kV Ballsh-Memaliaj, 17 qershor kufizime energjie në disa zona.

Stakim, 17 qershor

Për shkak të remontit të OST në linjën 110kV L110-10/2 Ballsh – Memaliaj, në datën 17 qershor gjatë intervalit kohor 06:00-07:00 dhe 06::00-17:00 do të stakohet energjia në këto zona në Mallakastër

06:00-07:00
Qesarat, Krahës, Lopës, Shehaj, Levan, Allkomemaj, Zhulaj, Zhapokikë, Iliras, Toc, Koshtan, Canometaj, Panjoll; Amanika; Mogila, Kalivac, Leshnje; Dorez, Ujsjellsi Kalivacit

06:00-17:00
Usoj, Kalein, Kolac, Greshicë