Remont i OST në linjën 110 kV Fier – Vlora 1, Babicë – Vlora 1, Babicë – Vlora 2, 18 qershor kufizime energjie në dosa zona

Për shkak të remontit të planifikuar nga OST të linjës 110 kV Fier – Vlora 1, Babicë – Vlora 1, Babicë – Vlora 2, në datën 18 qershor do të stakohet energjia në këto zona në Vlorë:

06:00-06:10 Pjesërisht lagjia “10 Korriku”, “Pavarësia”, “Uji i Ftohtë”