Remont i OST në linjën 110kV Ballsh – Memaliaj, 22 shtator kufizime energjie në disa zona në Tepelenë

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë remont të planifikuar në linjën 110kV Ballsh – Memaliaj, në datën 22 shtator gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjië në disa zona në Tepelenë:

Toçi i Ri, Shehaj, Martalloz lab, Dhëmblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Lulëzim, Krahës, Xhaxhaj, Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Toç, Koshtan, Canometaj, Zhapokikë, Iliras, Amanikaj, Dorez, Kalivaç, Leshnjë, Përparim