Remont i OST në linjën 110kV Hec Rapun (3, 4) – Fiber, 14 dhjetor kufizime energjie në disa zona në Librazhd

Për shkak të remontit të OST në linjën 110kV Hec Rapun (3, 4) – Fiber, në datën 14 dhjetor gjaté intervalit kohor 07:00-16:00 do të stakohet energjia né këto zona në Librazhd:

Pjesërisht: Gafërr, Fushë Bushe, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Privat