Remont i OST në linjën 110kV Kuçovë– Kajan, 11 shkurt kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Me kërkesë të OST e cila do të ndërtojë linjën 110kV Kuçovë– Kajan, në datën 11 shkurt gjatë intervalit kohor 07:30- 12:30 do të stakohet energjia në këto zona në Elbasan

Pjesërisht: Kajan, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Dëshiran, Idriz, Marinës, Dushk, lagjia Cane, Fierzë, Cerragë, Cestie, Guras, Grekan, Rrenas dhe Cartallo