Remont i OST në linjën 110kV L110-33 Hec Fierzë – Gropaj – B.Curri, 7 tetor kufizime energjie në disa zona

Njoftim i OST për abonentët Tropojë

Stakim i datës 7 Tetor

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në linjën 110kV L110-33 Hec Fierzë – Gropaj – B.Curri, në datën 7 tetor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do tē mbeten pa energji këto zona në Tropojë dhe Shkodër

Fushe Lumi, Llugaj, Jelicaj, Mukove, Vushniqe, Gurine, Mahalla e eperme, Hysaj, Luzhe, AmC, Eagle, Vlad Fushe, Demaliaj, Zherke, Isufaj, Qorraj, Shulla Rushte, Vilic, Rodogosh, Visoce, Berishe, Breg-Pac, Mash, Dojan, Gjure, Markaj, Melush, Breqan, Dubrove, Bllade, Rosuje, Dunishe, Fagje, Vatoc, Vidrice, Bujan, Dunishe,Livadhi I Turkut, Ranxa Gri, Rakic Gri, Pec Mekaj Gri, Demushaj, Vindi, Cerrnice, Rrogom Fshat, Zekaj, Rragam Qender, Bujlgecaj, Gjemakaj, Rrusaj, Qillaj-Begaj, Begaj, Babine, Lushaj, Madan, Rruga e Gashit, Kovac, Qelaj, Myhejan, Gosturan, Kerrnaje, Zhenaj, Kuarci, Shkezen, Qelaj, Sopot, Berhasaj, Ahmataj, madane, Shumice, Nakaj, Kojel-Shpati, Aste, Kojel, Sylaj, Lumesh, Tafaj, Vicidol, Pitomine, hasan Muzia, Lugu I Zi, Boshnjak, Qelak, Aliaj, Sallah, Kaminice, Padesh, Lushaj, Boshnjak, Treshnjeve, Buqine, Kucaj, Papaj Hagjia, Kucane, Dellas, Qeli, Fushe Lume, Koje, Murataj, Toskaj ,Dedaj, Dollapaj, , Sharra,
Rustemaj, Biberaj, Oruqaj, Grac, Qokaj, Shoshan, Demaj, Kelcyre, Kika, Kollate, Valbone, qytet, Quku i Dunishes, Breg, Rranxe, Llom, Gjelaj Toskaj, Gjon Gecaj, Nimaj, Partizan, Gjyryq, Dardania, Lloqi,
Gjyryq 2, Btosh, Shen Gjergj, Lekbibaj, Gjonpepaj, Dushaj Poshtem, Dushaj Eperm, T’Pla, Dege. Blerim, Dardhe, Mezi, Miliska, Bugjon, Fierze, Iballe, Mertur