Remont i OST në linjën 110kV në NST Kavajë, 16 qershor kufizime energjie në disa zona

Operatori i Sistemit të Transmetimit, OST, është duke kryer investim për mirëmbajtjen e linjës 110kV në NST Kavajë, sot 16 qershor gjatë intervalit kohor 11:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Kavajë:

Qerret, Stan i ri, Karpen, Kanaparaj, Kryezi, Lispatros, Harizaj, Kryluzaj, Germenj, Cikallesh,Bago, Kalaja Turres, Cete, Momel, Helmas, Mengaj, Lize, Vorrozen, Luz, Hajdaraj