Remont i OST në linjën Kuçovë – Kajan, 31 janar dhe 3-4 shkurt kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë remont në linjën Kuçovë – Kajan, në datën 31 janar dhe 3- 4 shkurt, gjatë intervalit kohoe 07:30-17:30 do të stakohet energjia në këto zona në Elbasan:

31 janar

Pjesërisht: Kajan, Gjolene, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran

03–04 shkurt

Pjesërisht: Kajan, lagja Cane, Fierze, Cerrage, Cestie