Remont i OST në NST Kajan, 25 tetor kufizime energjie në disa zona në Elbasan

Njoftim i OST për abonentët Elbasan
Stakimi, data 25 Tetor

Për shkak të punimeve të OST në NST Kajan, në datën 25 tetor gjatë intervalit kohor 07:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Elbasan

Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinëz, Dushk, Fierzë, Burgu Kosove, Cërrage, Cestie.