Remonti në 2 linja 35kV , 23 tetor kufizime energjie në disa zona në Mirditë dhe Bulqizë

Njoftim për abonentët Mirditë

Stakim, data 23 Tetor

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30-41/1 Rubik – Rrëshen, në datën 23 tetor gjatë intervalit kohor 09:00-12:00 do të stakohet energjia në këto zona në Mirditë

Bashkia Rrëshen, Ndërfushaz, Shtane, Kalanjan, Gëziq, Nderfan, Kodër Rrëshen, Tarazh, Mollaj, Trojze, Prosek, Jezull, Sheshaj, Lurth, Kazaq, Rrushkull, Shtreze, Qafvorrëz, Bukmirë, Shtuf, Kaçinar, Arrëz, Kuzhnen, Ungrej, Fregen, Kalur, Kalivac, Kashnjet, Gjobardhaj, Simon, Karricaj, Shpërdhazë.

Njoftim për abonentët Bulqizë
Stakim, data 23 Tetor

Për shkak të remontit të parashikuar në
Linjë 35kV L30-37/1 Bulqizë – Krastë, në datën 23 tetor, gjatë intervalit kohor 09:00-14:00, do të stakohet energjia në këto zona në Bulqizë
(ish Komuna Krastë), Melsu, Lugu i Thellë, Gjon, Peshk, Lenë, Thekna, Qarrë, Staveç