Remont i OST në NST Pukë, në datën 12 Shkurt kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të OST në NST Pukë, në datën 12 Shkurt do të mbeten pa energji këto zona:

10:00-12:30
Qyteti Pukë, Lacaj, Kukaj, Lagjja e Re
12:30-15:00
Qytet Pukë, Lajthizë, Zezaj, Bashkia Pukë

15:00-16:30
Pjesërisht qyteti Pukë