Remont i OST për ndërtimin e linjës së re Kuçovë – Kajan, 7-8 prill pa energji disa zona në Kuçovë

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë punime për ndërtimin e linjës së re Kuçovë – Kajan, në datat 7-8 prill do të stakohet energjia në disa zona në Kuçovë

Pjesërisht: Kozarë, Perondi, Gegë, Avaleas, Fider Nafte, Zdravë, Fier-Mimar, Ferras, Polovin, Drizë, , Fider Nafte, Komunat: Perondi, Gege, Frashër, Dikater