Remont në çelësat 10kV të fidrave Rezomë, të NST Delvinë, 22-23 janar kufizime energjie në disa Sarandë

Njoftim për abonentët Sarandë
Stakim, data 22-23 Janar

Për shkak të remontit të planifikuar në çelësat 10kV të fidrave Rezomë, të NST Delvinë, në datat 22-23 janar gjatë intervalit kohor 09:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Sarandë

Bashkia Delvinë, Bajkaj, Vane, Palavli, Vergo, Fush Veri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas, Lefterhor, Varfaj