Remont në disa fidera të NST Fier, 28 shkurt pa energji disa zona

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 28 shkurt gjatë intervalit kohor 09:00-15:00 do të kryhen punime në disa fidera të NST Fier. Pa energji do të mbeten këto zona në Fier

Pjesërisht: Qendër, Afim i ri, Fermë, Baltëz, Hamil, Mucaj, Sulaj