Remont në disa fidera të NST Kavajë, 27-29 shtator pa energji disa zona

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 27-29 shtator do të stakohet energjia në këto zona në Kavajë, gjatë intervalit kohor 09:00-13:00.Pa energji do të mbeten këto zona në Kavajë:

27 shtator

Qerret, Stan i ri, Karpen

28 shtator

Kanaparaj, Kryezi, Lispatros, Harizaj, Kryluzaj, Germenj, Cikallesh, Mushnik, Zanbish, Levonje

29 shtator

Bago, Kalaja Turres, Cete, Momël, Helmas, Mengaj, Lizë, Vorrozen, Luz i Vogël, Luz i Madh, Hajdaraj