Remont në NST Petrushe dhe NST Guri i Kuq, 27-30 shtator dhe 1 tetor kufizim energjie në disa zona në Pogradec

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 27-30 shtator dhe 1 tetor do të kryhen punime në NST Petrushe dhe NST Guri i Kuq.

Pa energji do të mbeten këto zona në Pogradec:

27 shtator

1:00-14:00

Vreshtaz, Pirg, Podgorie, Nishavec, Petrushe

09:00-13:00

Ish komuna Trebinjë dhe ish komuna Velçan, Bishnicë, Pleshisht, Potgozhan

09:00-12.00

Hudenisht, Memelisht

28 shtator/10:00-14:00

Vreshtaz, Pirg

29 shtator/08:00-17:00

Hoshtece, Homcan dhe Homezh (Potgozhan)

10:00-14:00

Çërravë, Dardhas

30 shtator/08:00-17:00

Homcan dhe Homezh/Guri I Kuq)

10:00- 14:00

Vreshtaz, Pirg

1 tetor/10:00-14:00

Vreshtaz, Pirg, Podgorie, Nishavec, Petrushe