Remont në disa fidera të NST Pobrat, 1 prill pa energji disa zona në Berat

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 1 prill gjatë intervalit kohor 09:00-14:00 do të punohet në disa fidera të NST Pobrat. Pa energji do të mbeten këto zona në Berat:

Pjesërisht: Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rërza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë