Remont në disa fidera të NST Tepelenë, 10-11 shkurt kufizime energjie në disa zona

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 10-11 shkurt do të punohet në disa fidera të NST Tepelenë.

Pa energji do të mbeten këto zona në Tepelenë .

10 shkurt

08:30-12:30.

Pjesërisht: Lekdush, Bënçë 10:00 – 15:00Pjesërisht: Bambull, Dukaj, Salari, Nivicë, Gusmar

11 shkurt

09:00 – 13:00

Pjesërisht: Çerilë, Martalloz, Toskë, Kervacaj, NBylysh, Kashisht, Vagalat, Marica