Remont në disa linja 35 kV në Shkodër, 3-5 qershor kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët #Shkodër

Stakim, 3-5 qershor

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën

35kV, L30-55/2 Koplik 220kV (Bogiq) – Shkodra 3 dhe në linjën 35kV L30-55/1 Bogiq 220kV – Koplik – Hani Hotit dhe në NST Bushat 2, në datat 3-5 qershor do të stakohet energjia gjatë intervalit kohor 09:00-16:30 në këto zona në Shkodër

3 qershor

Pjesërisht lagjet: Kiras, Lopçej, Shtoi i Ri, Shtoi i Vjetër, Borici i Madh, Borici i Vogël,Gril, Gruemirë, Rrash-Kullaj, Vorfë, Linaj, Lepurosh, Kokpapaj

4 qershor

Pjesërisht qyteti  Koplik, Shkrel, Kastrat, Goraj, Katun, Kastrati, Gradiskije, Ktosh, Demiraj, Hot,

Grudë fushe, Gruemirë cesme, Kaldrun, Stërbeq, Jubicë, Flakë, Kelmend

5 qershor

Ashtë, Kosmaç, Bushat