Remont në disa nënstacione në Shkodër, 25-28 maj kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Shkodra 1, NST Shkodra 2, NST Shkodra 3 dhe NST Dobraç, në datat 25-28 maj do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

25 maj/09:00-15:00

Lagjia Kiras

26 maj/09:00-12:00

Periferi Shkodër

13:00-17:00      

Pjesërisht: disa lagje të qytetit të Shkodrës: “3 Heronjtë”, “Skënderbeg”, “Golem”, “Dobraç”, Bardhaj, Bleran, Mes, Drisht, Domen, Prekal, Kir, Rus, Grude, Guci, Hot i Ri

 27 maj/09:00-15:00

Ish Komunat Oblikë, Bërdicë, Dajç, Velipojë dhe plazhi Velipojë,

Boks i Ri, Gaduç, Mali Kolaj, Reç i Ri, Reç i Vjetër, Gomsiqe, Ças, Luarze, Mbi Suke, Zues, Oblike, Murriqan

 28 maj/09:00-15:00

Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, lagjia “Kiras”, Lopcej, Boric, Dobrac