Remont në disa nga fiderat 20kV ne Sarandë, 18 qershor kufizime energjie në zonën e Ksamilit.

Datë 18 qershor.

Në kuader të planit të remonteve në prag te sezonit turistik, me qëllim rritjen e sigurisë së furnizimit me energji, OSSH Njësia Sarandë do të zhvillojë punime në disa fidera 20kV, përgjatë orarit 05:00-09:00.
Pa energji elektrike mbetet zona e Ksamilit.