Remont në dy linja 35kV, 24-25 nëntor kufizime energjie në disa zona në Fier

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30 – 34 Selenicë– Cakran dhe në linjën 35kV L30 – 34 Kafaraj – Povelcë, në datat 24-25 nëntor do të stakohet energjia në këto zona në Fier

24 nëntor/09:00-14:00

Komuna Cakran, Gorishovë
25 nëntor/09:00-15:00

Qarr dhe sub Serat