Remont në fiderin e NST Traktora, 22 dhjetor kufizime energjie në disa zona në Tiranë

Për shkak të remontit që do të kryhet në një nga kabinat që furnizohen me energji nga fideri i NST Traktora, nesër datë 22 dhjetor gjatë segmentit kohor 09:00-15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Tiranë:

Pjesërisht: Rruga “Gramoz Pashko”, rruga “Pleurat Xhuvani”, rruga “Nikolle Filja”