Remont në linjën 110kV Kuçove – Kajan, 17 shkurt kufizime energjie në Kuçovë

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë remont në linjën 110kV Kuçove – Kajan, në datën 17 shkurt gjatë intervalit kohor 08:30 -13:30 do të stakohet energjia në këto zona në Kuçovë;

Pjesërisht: Lagjet “Polovin”, Drizë, Fider Nafte, Perondi & Kozarë. Gegë, Frashër, Dikatër.